INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PRAWA ZWROTU)

Prawo odstąpienia od umowy:

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu danej rzeczy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Peschka clothes Paulina Perz ul. Ogrodowa 26, 33-113 Zbylitowska Góra woj. małopolskie  lub mailowo na adres [email protected]).
  4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

Skutki odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Peschka Clothes Paulina Perz Ogrodowa 26, 33-113 Zbylitowska Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Peschka Clothes Paulina Perz  Ul. Ogrodowa 26, 33-113 Zbylitowska Góra,   [email protected]
– Ja ………………………….. ……niniejszym informuję/informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………
– Data zakupu, ewentualnie numer zamówienia …………………….
– Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………….
– Adres konsumenta …………………………………………………………..
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………..
– Data ………………………